Akcie združenia

Odborná prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2020
Tohto roku sa nebude robiť klasické výberové konanie na Slovensku plánované na 23.9.2020 vo Zvolene. Napriek tomu plánuje realizovať odbornú prax vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2020, pretože máme k dispozícii viac ako 20 pracovných miest a jednotlivé zariadenia cestovného ruchu vo Švajčiarsku sa spoliehajú, že sa naplnia praktikantmi a veria, že cestovný ruch vo Švajčiarsku sa bude naďalej napriek pandémii rozvíjať.
Túto jeseň preto plánuje výberové konanie realizovať on–line. Bude to celkom jednoduché:
  1. Záujemci o prax sa on line prihlásia (ako je to uvedené v Anmeldungu – 6 krokov). Dôležité je, aby mal švajčiarsky partner všetky potrebné podklady k dispozícii vopred, aby sa mohol vopred dobre pripraviť.
  2. Švajčiarsky partner bude kontaktovať záujemcov a dá im potrebné podklady pre on line – prístup, aby bolo možné zrealizovať výberové konanie.
  3. Prezentáciu, ktorú premieta švajčiarsky partner počas výberového konania dá k dispozícii záujemcom elektronicky.
  4. So všetkými záujemcami dohodne švajčiarsky partner individuálny termín pre Skype Interwiev. Preto je dôležité, aby mali záujemci dobrý prístup na internet, aby sa mohli počas Skype Interwiev aj dobre vidieť.
Dôležité je, aby boli Prihlášky (Anmeldungen) vo Švajčiarsku najneskôr 19. septembra 2020. Výberové konanie prostredníctvom Skype Interwiev potom plánuje  švajčiarsky partner v rozmedzí od 21. do 25. septembra 2020.
Pokiaľ by sa záujemci nemohli zúčastniť praxe  v dôsledku prijatých zákonných opatrení na Slovensku, nebude sa uplatňovať voči nim odškodné (je to doplnené v novej verzii Ausschreibung v prílohe).
Prílohy:
 
Výberové konanie na odbornú prax do Švajčiarska v letnej sezóne 2020
Dňa 11. februára 2020 sa na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene uskutočnilo výberové konanie na odbornú prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2020. Výberového konania, za účasti zástupcov švajčiarskeho partnera Swiss Hospitality Academy v Maienfelde pána Beata Wickiho a pani Andrey Heck, sa zúčastnili  študenti  hotelových akadémií a stredných odborných škôl cestovného ruchu z Martina, Piešťan, Horného Smokovca, Púchova, Banskej Bystrice a Brezna. Za úspešný priebeh výberového konania a vytvorenie optimálnych podmienok pre jeho konanie je potrebné poďakovať vedeniu Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene a predovšetkým riaditeľke školy pani Mgr. Helene Hrnčiarovej. Zaznamenali sme pritom 100 % úspešnosť, čo znamená, že všetci prihlásení študenti boli vybratí na prax.
Želáme vybratým študentom aby si z odbornej praxe priniesli veľa príjemných zážitkov, nových skúseností a poznatkov ako aj nových priateľstiev s mladými ľuďmi z viacerých krajín, ktorí absolvujú odbornú prax vo Švajčiarsku.