Akcie združenia

Odborná prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku v ZS 2020/2021

Výberové konanie na odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu v zimnej sezóne 2020/2021 sa uskutoční v druhej polovici septembra 2020 vo Zvolene. Podrobné informácie o praxi budú zverejnené na web. stránke združenia koncom augusta 2020.

Výberové konanie na odbornú prax do Švajčiarska v letnej sezóne 2020
Dňa 11. februára 2020 sa na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene uskutočnilo výberové konanie na odbornú prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2020. Výberového konania, za účasti zástupcov švajčiarskeho partnera Swiss Hospitality Academy v Maienfelde pána Beata Wickiho a pani Andrey Heck, sa zúčastnili  študenti  hotelových akadémií a stredných odborných škôl cestovného ruchu z Martina, Piešťan, Horného Smokovca, Púchova, Banskej Bystrice a Brezna. Za úspešný priebeh výberového konania a vytvorenie optimálnych podmienok pre jeho konanie je potrebné poďakovať vedeniu Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene a predovšetkým riaditeľke školy pani Mgr. Helene Hrnčiarovej. Zaznamenali sme pritom 100 % úspešnosť, čo znamená, že všetci prihlásení študenti boli vybratí na prax.
Želáme vybratým študentom aby si z odbornej praxe priniesli veľa príjemných zážitkov, nových skúseností a poznatkov ako aj nových priateľstiev s mladými ľuďmi z viacerých krajín, ktorí absolvujú odbornú prax vo Švajčiarsku.