Manažment prevádzky hotela

Nadpis:
Manažment prevádzky hotela
Autor: 
Peter Patúš, Jaroslava Marušková
isbn: 
978-80-8141-074-1
Vydavateľ: 
Slovak-Swiss Tourism, 2014
Počet strán: 
216
Formát: 
A5 (148x210mm)
15,00 €
Product reference: 

Cestovný ruch na Slovensku vyžaduje okrem iného ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie služieb cestovného ruchu, vrátane ubytovacích služieb, ktoré patria medzi základné služby cestovného ruchu. Podstatnú časť ubytovacích služieb u nás i vo svete poskytujú hotely. Hotely sú organickou súčasťou materiálno-technickej základne cestovného ruchu (supraštruktúry cestovného ruchu), plniace vymedzené úlohy pri poskytovaní ubytovacích, pohostinských a s tým spojených služieb. Predpokladom ďalšieho kvantitatívneho a kvalitatívneho rozvoja hotelierstva na Slovensku je nielen výstavba nových a modernizácia existujúcich hotelov, ale predovšetkým skvalitňovanie služieb, ktoré tieto ubytovacie zariadenia poskytujú. Skvalitňovanie služieb však vyžaduje, aby všetci pracovníci v hoteli, od vrcholového manažmentu až po výkonných pracovníkov si osvojili zásady kvalitnej a efektívnej práce, ako si to vyžaduje charakter práce na jednotlivých úsekoch hotela. To  však predpokladá dokonalé ovládanie  prevádzky hotela a jeho manažmentu.

Dokumenty týkajúce sa knihy: