Manažment prevádzky pohostinského zariadenia

Nadpis:
Manažment prevádzky pohostinského zariadenia
Autor: 
Gúčik, M., Marušková, J., Patúš
isbn: 
978-80-89090-84-6
Vydavateľ: 
Slovak-Swiss Tourism, 2011
Počet strán: 
180
Formát: 
A5 (148x210mm)
10,00 €
Product reference: 

Problematike prevádzky a manažmentu pohostinských zariadení sa dosiaľ v odbornej literatúre nevenovala dostatočná pozornosť. Jediná práca, ktorá upozorňuje na niektoré aspekty prevádzky pohostinských zariadení je z perá G. Sládeka (Manažment v pohostinstve a hotelierstve, Epos, Bratislava 1997). Snahou autorov je priblížiť problematiku činností pohostinského zariadenia komplexnejšie od zásobovania cez skladovanie, výrobu a odbytu, pričom sa zdôrazňujú aj hygienické podmienky ich činnosti. Osobitný dôraz sa pritom kladie na ekonomickú stránku prevádzky pohostinských zariadení. Pri spracovaní problematiky brali autori zreteľ na súčasný stav prevádzky pohostinských zariadení na Slovensku a vývojové trendy v zahraničí.
Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých a žiakom stredných odborných škôl cestovného ruchu a hotelierstva, ako aj podnikateľským subjektom. Verím, že aj títo čitatelia nájdu v publikácii námety na zdokonaľovanie svojej činnosti, na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a rast efektívnosti svojej práce.