Metodická príručka pre OOCR na DVD

Nadpis:
Metodická príručka pre OOCR na DVD
isbn: 
978-80-8141-058-1
Vydavateľ: 
Slovensko -švajčiar. združ. pre rozvoj cestovného ruchu 2014
Formát: 
A5 (148x210mm)
25,00 €
Product reference: 

Metodická príručka pre oblastné organizácie cestovného ruchu na Slovensku je výstupom projektu: "Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina" v rámci 1. výzvy Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu Švajčiarsko-Slovenskej spolupráce.