Akcie združenia

Pripravované akcie

Odborná prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2023

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, podobne ako po minulé roky, organizuje v spolupráci so Swiss Hospitality Academy GmbH v Maienfelde pre študentov hotelových akadémií, stredných odborných škôl zameraných na pohostinstvo a cestovný ruch, ako aj ostatných mladých a motivovaných záujemcov, odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Odbornej praxe sa môžu zúčastniť aj záujemci ovládajúci nielen nemecký jazyk, ale aj bežnú hovorovú angličtinu minimálne na úrovni B1.
Odborná prax sa uskutoční v termíne od 10. decembra 2023 do 9. apríla 2024. Výberové konanie pre záujemcov o odbornú prax sa uskutoční 20. septembra 2023 (streda) na Strednej odbornej škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Záujemcovia zo vzdialenosti nad 200 km od Banskej Bystrice budú môcť absolvovať výberové konanie on line. Bližšie informácie o termíne výberového konania (čas a miesto) budú uvedené v Pozvánke na výberové konanie a v Pokynoch pre záujemcov o odbornú prax vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2023, ktoré dostanú všetci prihlásení záujemci v dostatočnom časovom predstihu.

Realizované akcie

Výberové konanie na prax vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2021

Výberové konanie na prax vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2021 sa uskutočnilo 7. októbra 2021 vo Zvolene na Strednej odbornej škole obchodu a hotelových služieb za účasti deviatych záujemcov z Hotelovej akadémie v Nitre a Hotelovej akadémie v Brezne. Z nich švajčiarsky partner vybral na odbornú prax deväť záujemcov, čo je 100 % úspešnosť. Želáme vybratým študentom aby si z odbornej praxe priniesli veľa príjemných zážitkov, nových skúseností a poznatkov ako aj nových priateľstiev s mladými ľuďmi z viacerých krajín, ktorí absolvujú odbornú prax vo Švajčiarsku.Beat Wicki na výberovom konaní
výberové konanie
výberové konanie