Akcie združenia

Pripravované akcie

Odborná prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2023

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, podobne ako po minulé roky, organizuje v spolupráci so Swiss Hospitality Academy GmbH v Maienfelde pre študentov hotelových akadémií, stredných odborných škôl zameraných na pohostinstvo a cestovný ruch, ako aj ostatných mladých a motivovaných záujemcov, odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Novinkou je, že odbornej praxe sa môžu zúčastniť aj záujemci ovládajúci bežnú hovorovú angličtinu minimálne na úrovni B1 (potrebný certifikát TOEFL alebo iný).
Odborná prax sa uskutoční v termíne od 11. júna 2023 do 10. októbra 2023. Výberové konanie pre záujemcov sa uskutoční 1. marca 2023 v Banskej Bystrici. Záujemcovia zo vzdialenosti nad 200 km od Banskej Bystrice budú môcť absolvovať výberové konanie on line. Bližšie informácie o termíne výberového konania (čas a miesto) budú uvedené v Pozvánke na výberové konanie a v Pokynoch pre záujemcov o odbornú prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2023, ktoré dostanú všetci prihlásení záujemci v dostatočnom časovom predstihu.

Realizované akcie

Výberové konanie na prax vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2021

Výberové konanie na prax vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2021 sa uskutočnilo 7. októbra 2021 vo Zvolene na Strednej odbornej škole obchodu a hotelových služieb za účasti deviatych záujemcov z Hotelovej akadémie v Nitre a Hotelovej akadémie v Brezne. Z nich švajčiarsky partner vybral na odbornú prax deväť záujemcov, čo je 100 % úspešnosť. Želáme vybratým študentom aby si z odbornej praxe priniesli veľa príjemných zážitkov, nových skúseností a poznatkov ako aj nových priateľstiev s mladými ľuďmi z viacerých krajín, ktorí absolvujú odbornú prax vo Švajčiarsku.Beat Wicki na výberovom konaní
výberové konanie
výberové konanie