Akcie združenia

Pripravované akcie

Odborná prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2024

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, podobne ako po minulé roky, organizuje v spolupráci so Swiss Hospitality Academy GmbH v Maienfelde pre študentov hotelových akadémií, stredných odborných škôl zameraných na pohostinstvo a cestovný ruch, ako aj ostatných mladých a motivovaných záujemcov, odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Odbornej praxe sa môžu zúčastniť aj záujemci ovládajúci nielen nemecký jazyk, ale aj bežnú hovorovú angličtinu. Pritom aj záujemci ovládajúci anglický jazyk by mali mať aspoň základy nemčiny, pretože záujem o čisto anglický jazyk je medzi podnikateľmi v cestovnom ruchu vo Švajčiarsku menší záujem.
Odborná prax sa uskutoční v termíne od 9.6.2024 do 8.10.2024. Výberové konanie pre záujemcov o odbornú prax sa uskutoční 16. februára 2024 (piatok) na Strednej odbornej škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Záujemcovia zo vzdialenosti nad 200 km od Banskej Bystrice budú môcť absolvovať výberové konanie aj on line. Záujemci si môžu vybrať jazyk v ktorom budú absolvovať výberové konanie a to nemecký alebo anglický jazyk. Bližšie informácie o výberovom konaní (čas a miesto) budú uvedené v Pozvánke na výberové konanie a v Pokynoch pre záujemcov o odbornú prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2024, ktoré dostanú všetci prihlásení záujemci v dostatočnom časovom predstihu.

Realizované akcie

Výberové konanie na prax do Švajčiarska v letnej sezóne 2024

Výberové konanie na prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2024 sa uskutočnilo 16. februára 2024 vo Zvolene na Strednej odbornej škole obchodu a hotelových služieb za účasti štrnástich záujemcov z Hotelovej akadémie v Nitre, Hotelovej akadémie v Brezne, Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Štyria záujemci z Hotelovej akadémie v Piešťanoch a SOŠ obchodu a hotelových služieb Zvolen absolvovali výberové konanie on – line. Z nich švajčiarsky partner vybral na odbornú prax deväť záujemcov, čo je 64 % úspešnosť. Želáme vybratým študentom aby si z odbornej praxe priniesli veľa príjemných zážitkov, nových skúseností a poznatkov ako aj nových priateľstiev s mladými ľuďmi z viacerých krajín, ktorí absolvujú odbornú prax vo Švajčiarsku.Beat Wicki na výberovom konaní
výberové konanie
výberové konanie