Odborná literatúra

×

Chybová správa

Notice: Undefined offset: 1 v counter_get_browser() (riadok 70 z /home/hn022000/www_root/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
Ponuka prednášok „Pamiatky UNESCO na Slovensku“ pre gymnáziá a stredné odborné školy na Slovensku
Švajčiarsko –  slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, v súlade s jeho poslaním podporovať rozvoj cestovného ruchu na Slovensku, okrem iného aj prostredníctvom vzdelávania, ponúka pre potreby učiteľov odborných predmetov ako sú Geografia, Geografia cestovného ruchu, Vlastiveda, Dejepis, Umenie a kultúra, prednášky v Power Pointe: Pamiatky UNESCO na Slovensku. V prípade záujmu o uvedené prednášky, stačí vyplniť priloženú objednávku a zaslať ju e – mailom na e-mailovú adresu: peter.patus1@gmail.com. Objednané  prednášky spolu s faktúrou pošle združenie    e- mailom na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.                                 
Prílohy:
Vzory prednášok z Pamiatok UNESCO na Slovensku:
 

 
17,00 €
10,00 €
10,00 €
12,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €
25,00 €
6,00 €