Manažment prevádzky hotela

Peter Patúš, Jaroslava Marušková

  • Vydavateľ: Slovak-Swiss Tourism, 2014
  • Počet strán: 216
  • Formát A5 (148x210mm)

O knihe:

Cestovný ruch na Slovensku vyžaduje okrem iného ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie služieb cestovného ruchu, vrátane ubytovacích služieb, ktoré patria medzi základné služby cestovného ruchu. Podstatnú časť ubytovacích služieb u nás i vo svete poskytujú hotely. Hotely sú organickou súčasťou materiálno-technickej základne cestovného ruchu (supraštruktúry cestovného ruchu), plniace vymedzené úlohy pri poskytovaní ubytovacích, pohostinských a s tým spojených služieb. Predpokladom ďalšieho kvantitatívneho a kvalitatívneho rozvoja hotelierstva na Slovensku je nielen výstavba nových a modernizácia existujúcich hotelov, ale predovšetkým skvalitňovanie služieb, ktoré tieto ubytovacie zariadenia poskytujú. Skvalitňovanie služieb však vyžaduje, aby všetci pracovníci v hoteli, od vrcholového manažmentu až po výkonných pracovníkov si osvojili zásady kvalitnej a efektívnej práce, ako si to vyžaduje charakter práce na jednotlivých úsekoch hotela. To  však predpokladá dokonalé ovládanie  prevádzky hotela a jeho manažmentu.

Dokumenty týkajúce sa knihy: